Kozolci v Zdenski vasi

Kulturna dediščina
1312 Videm - Dobrepolje