Stara luža

Jezera, Rastlinstvo in živalstvo
1312 Videm - Dobrepolje