Lokalne volitve

Rokovnik LV 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Obrazci za sodelovanje v volilnih odborih
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v Občini Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o določitvi volišč za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Ugotovitveni sklep od številu potrebnih podpisov podpore za določanje kandidata za župana s strani volilcev za redne volitve županov 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore za določitev liste kandidatov za volitve v občinski svet s strani skupine volilvcev za redne lokalne volitve 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog