Občina Dobrepolje

Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
Igor Ahačevčič
SI57506396
5886252000
SI56 0122 0010 0002 026
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 786 70 10
01 780 79 23
obcina.dobrepolje@siol.net

Predstavitev

1995
103,15
24
3856
SURS 1.1.2019
Povezava