Krvniška okroglica

Jame, Rastlinstvo in živalstvo
1312 Videm - Dobrepolje