Lipov gaj stoletnih lip

Stara mestna jedra, Rastlinstvo in živalstvo
1312 Videm - Dobrepolje