Arheološko območje Stari Grad in Limberk

Stara mestna jedra, Kulturna dediščina
1312 Videm - Dobrepolje