Domačija Gačnik z Mlinom ob Rašici

Kulturna dediščina
1312 Videm - Dobrepolje