Spomenik žrtev NOB

Kulturna dediščina
1312 Videm - Dobrepolje