Javno naznanilo o javni objavi osnutka predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Dobrepolje

19. 6. 2024
19.06.2024
Javna naznanila in razgrnitve
19.07.2024 do 23:59