POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE ČLANOV IN NAMESTNIKOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE (PREDSEDNIK, NAMESTNIK PREDSEDNIKA, TRIJE ČLANI IN NJIHOVI NAMESTNIKI) OBČINE DOBREPOLJE

26. 4. 2022
26.04.2022
Objave in pozivi
02.06.2022 do 23:59