Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Dobrepolje za leto 2019

12.08.2019