Javno naznanilo MNVP o objavi pobude v postopku državnega prostorskega načrtovanja za 3.a razvojno os na odseku Turjak-Retje

24. 5. 2024