V Dobrepolje prihajata mobilna točka SPOT registracija in svetovalna pisarna Lokalne akcijske skupine (LAS)

17. 5. 2024