Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini Dobrepolje - referendum o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

19. 11. 2015