Sklep o podaljšanju roka za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrepolje za leto 2015

13. 7. 2015