Poziv k oddaji kandidatur za člana sveta Območne izpostave Javnega sklada kulturnih dejavnosti – JSKD Ivančna Gorica

28. 12. 2011