Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata

5. 3. 2013