Prve informacije o priključevanju uporabnikov na nov kanalizacijski sistem v Ponikvah

5. 3. 2013