Pričetek izpolnjevanja vlog za neposredna plačila v kmetijstvu

5. 3. 2013