Generalne odločbe o izvedbi sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma snegolomu

6. 3. 2014