Škoda v gospodarstvu – žled 2014- navodilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. 3. 2014