Predavanje in praktičen prikaz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED)

9. 6. 2015