PONOVNI POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

19. 9. 2022
19.09.2022
Objave in pozivi
23.09.2022 do 23:59
041-0001/2022