Ozaveščanje ljudi glede preventivnih ukrepov za omejevanje širjenja tega virusa in bolezni covid-19

9. 11. 2021