Zahteva za izdajo mnenja - Skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe