Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - Skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe