Izdaja dovoljenja za prekop, podkop, prebitje in druga dela na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu