Izdaja soglasja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste