Izdaja projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za gradnje v varovalnem pasu občinske ceste oz. izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov