Zahteva za izdajo mnenja - Skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti

Stroški v postopku