Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - Skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti

Stroški v postopku