Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča