Pridobitev lokacijske informacije za namen prometa z nepremičninami in za namen graditve objektov

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku