Pridobitev potrdila o spremembi namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb