Motena oskrba z vodo na območju vasi Ponikve, Cesta, Zdenska vas, Videm, Predstruge

24. 3. 2021