Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

10. 12. 2019
10.12.2019
Javni razpisi in javni natečaji
07.01.2020 do 15:00