5. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Seja je potekala dne 09.07.2019 ob 18.00
Odgovori na pobude in vprašanja 5. redne seje Občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
1. točka: Potrditev zapisnika 4. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatu 2018 – 2022 ter odgovori na nekatere pobude članov Občinskega sveta in poročilo o izvajanju najpomembnejših projektov
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Odlok o priznanjih Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Pravilnik o pokroviteljstvu v Občini Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Dobrepolje v zakup
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Program za kulturo Občine Dobrepolje za obdobje 2019 – 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Kadrovske zadeve: soglasje k imenovanju direktorice Mestne knjižnice Grosuplje
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Premoženjsko – pravne zadeve
Klikni tukaj za prikaz prilog
9.1 točka - Dodatno gradivo k Dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. točka: Informacija o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora za sistem javnih uslužbencev
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. točka: Informacija o urejanju Statuta občine Dobrepolje, Poslovnika OS in Poslovnika NO na podlagi ugotovitev nadzora Službe za lokalno samoupravo
Klikni tukaj za prikaz prilog