4. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Seja je potekala dne 14.05.2019 ob 18.00

Videoposnetek

Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
1. točka: Potrditev zapisnika 3. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatu 2018 – 2022 ter odgovori na nekatere pobude članov Občinskega sveta in poročilo o izvajanju najpomembnejših projektov
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Predlog Pravilnika o priznanjih
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu za potrditev sprememb in dopolnitev investicijske dokumentacije
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019 za izvedbo investicijskega projekta KČN Bruhanja vas
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Predlog Sklepa o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Letni program dela in finančni načrt za leto 2019 Nadzornega odbora
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Letni program športa za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Program za kulturo Občine Dobrepolje za obdobje 2019-2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. točka: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. točka: Poročilo o delu policistov na območju Občine Dobrepolje za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. točka: Poročilo o uresničevanju programske politike urednika Našega kraja za leto 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. točka: Seznanitev s potekom del pri gradnji športne dvorane
Klikni tukaj za prikaz prilog