3. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje

Seja je potekala dne 14.03.2019 ob 18.00

Videoposnetek

Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
1. točka: Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje v mandatu 2018 - 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
3.1. točka: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Predlog Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Dobrepolje in Velike Lašče
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Predlogi sklepov o določitvi višine cen storitev:
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.1. točka: Oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.2. točka: Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.3. točka: Javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Velike Lašče, z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Velike Lašče
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.4. točka: Ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Predlog sklepa o določitvi višine cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Seznanitev s potekom del pri gradnji športne dvorane
Klikni tukaj za prikaz prilog