Obvestilo glede zagotavljanja soli za posipanje nekategoriziranih cest oziroma poti v občini Dobrepolje

25. 1. 2019