Javno naročilo za nakup ter vgradnjo opreme za Športno dvorano JVIZ OŠ Dobrepolje.

30.06.2020
30.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
13.07.2020 ob 10:00