Javno naročilo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11

30.09.2019