Domov Vloge in prijave Vloge in obrazci

Izdaja projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za gradnje v varovalnem pasu občinske ceste oz. izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE