Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

16.04.2020
16.04.2020
Javni razpisi in javni natečaji
30.06.2020 ob 15:00